Kontakt Domsdatabasen

Hvis du har spørgsmål eller feedback til Domsdatabasen, kan du på denne side finde oplysninger om, hvordan man kontakter Domsdatabasen.

Domsdatabasen besvarer ikke spørgsmål om konkrete retssager, men kan svare på henvendelser relaterede til driften af Domsdatabasen.

Generelt hvis du skal kontakte Domsdatabasen

Hvis din mail ikke indeholder følsomme eller fortrolige personoplysninger, kan du sende en almindelig mail.

Såfremt din mail indeholder CPR-nummer eller andre følsomme personoplysninger, gør vi opmærksom på, at du skal sende din mail via Digital Post eller e-Boks. Ved at anvende Digital Post eller e-Boks sikrer du, at din henvendelse bliver sendt gennem en sikker kanal. Borgere kan bruge Digital Post på borger.dk eller e-Boks. Virksomheder kan sende sikker post som Digital Post ved hjælp af en certifikatløsning.

I de nedenstående bjælker kan du se, hvilke kontaktmuligheder du har, hvis du ønsker at rette henvendelse Domsdatabasen.

Spørgsmål til pseudonymisering og andre henvendelser til Domsdatabasen

Hvis du har spørgsmål til pseudonymisering af en afgørelse som er offentliggjort i Domsdatabasen eller i øvrigt ønsker at rette henvendelse til Domsdatabasen, kan du henvende dig via Digital Post, e-Boks eller sikker post til e-mailadressen nedenfor:

domsdatabasen@domstolsstyrelsen.dk

Fejl eller mangler på hjemmesiden

Finder du fejl eller mangler på domsdatabasen.dk, hører vi gerne fra dig.

Henvendelser om fejl eller mangler på domsdatabasen.dk kan sendes via Digital Post, e-Boks eller sikker post til domsdatabasen til e-mailadressen nedenfor:

domsdatabasen@domstolsstyrelsen.dk

Spørgsmål til behandlingen af en konkret retssag

Domsdatabasen behandler ikke retssager og besvarer ikke spørgsmål relateret hertil. Her skal du i stedet rette henvendelse til den ret, der behandler eller har behandlet sagen.

Du finder kontaktinfo til retterne her:

Sikker post for virksomheder

Virksomheder kan sende sikker post som Digital Post, via e-Boks eller ved hjælp af en certifikatløsning. Domsdatabasen kan modtage og sende sikker post til e-mailadressen nedenfor:

domsdatabasen@domstolsstyrelsen.dk

For at sende og modtage sikker mail, skal du være i besiddelse af den offentlige nøgle til domsdatabasen@domstolsstyrelsen.dk

Hvis du vil vedhæfte filer

Hvis du ønsker at vedhæfte en fil til din mail eller digitale postbesked, så vær opmærksom på, at domstolene kun kan modtage følgende filtyper:

  • .pdf (adobe pdf-format)
  • .docx (Nyt word-format)
  • .doc (ældre word-format)
  • .jpg (format til billeder)
  • .txt (format til ren tekst)
  • .xls (excel-format)
  • .xlsx (nyere excel-format).