API-adgang til Domsdatabasen

Her kan du finde information om, hvem der kan få API-adgang til Domsdatabasen, og hvordan man ansøger.

Domsdatabasen udstiller et API (Application programming interface), baseret på Restful Services, hvorigennem det er muligt at hente sager fra Domsdatabasen og senere ændringer i databasen.

Med API-adgang har du adgang til to forskellige typer af download services. Du kan enten hente sagers metadata og dokumenter fra en bruttoliste eller hente ændringer i databasen foretaget fra en angiven dato. Du kan læse mere om de to forskellige download services i vores vejledning om ansøgning om API-adgang.  

Det vil være muligt for en tilladelsesindehaver af API-adgangen at berige indholdet fra Domsdatabasen med yderligere information ved at bygge andre løsninger ovenpå indholdet.

Ansøgning om API-adgang til Domsdatabasen

Der skal ansøges om API-adgang til Domsdatabasen. Der er ingen krav til et specifikt teknisk set-up for tilladelsesindehavere af API-adgangen. Det vil dog være et krav, at ansøgeren har et anerkendelsesværdigt formål.

Nedenfor kan du finde en vejledning om ansøgning om API-adgang til Domsdatabasen og selve ansøgningsblanketten, hvori du kan læse mere om, hvad det vil sige at have et anerkendelsesværdigt formål og om selve ansøgningsprocessen.

Vejledning om ansøgning om API-adgang til Domsdatabasen

Blanket til ansøgning om API-adgang til Domsdatabasen

Tro og love erklæring til API-ansøgning