Hvordan bruger man søgeværktøjer?

Få tips til, hvordan du kan benytte søgeværktøjer til at indsnævre eller udbrede din søgning i databasen.

I det store søgefelt er der mulighed for at bruge en del forskellige søgeværktøjer. Søgeværktøjerne kan benyttes til at præcisere din søgning med fx citatsøgning eller til at udvide din søgning ved fx at benytte trunkering.

Søgning på specifikke sætninger eller ord

Du kan søge på fraser (hele sætninger) eller termer (enkelte ord).

Søgning på sætninger

Søger du fx på ”journal of history”, vil søgemaskinen fremsøge alle sager, der indeholder præcis den sætning.

Søgning på ord

Søger du fx på ”journal”, vil søgemaskinen fremsøge alle sager, der indeholder præcist det ord.

Boost af et bestemt ord

Boost af ord kan bruges i søgemaskinen til at fremme visse ord i søgeresultatet. Det kan være, hvis et ord har særlig stor betydning for søgningen.

Ordet, man ønsker at booste, skal have sat et højere tal end 1 efter ordet. Alle heltal højere end 1 kan bruges. Søger du fx på ”aftaler lejeret^2”, vil søgemaskinen vægte et hit på ”lejeret” dobbelt i forhold til et hit på ”aftaler”.

Søgning på et talinterval

Søgning på talinterval kan vælges ved at benytte ”[TAL] TO [TAL]”. Dette gør, at alle tal imellem de to tal vil blive vist.

Søger du fx på ”2017 TO 2022”, vil søgemaskinen fremsøge alle sager med hit på tal fra 2017 til 2022.

Søgning med nærhedsoperatorer

Søgning med nærhedsoperatorer gør, at man kan definere hvor stor afstanden mellem to ord må være i en tekst.

Søger du fx på "cykeltyveri Nørrebro"~5, vil søgemaskinen finde resultater med cykeltyveri og Nørrebro, hvor ordene fremgår i en tekst indenfor en afstand af 5 ord.

Søgning med wildcard

Søgning med trunkering kan benyttes, hvis man er usikker på, hvordan et konkret ord er stavet i dokumentet, eller hvis man ønsker at lave en bred søgning på et ord med alternative endelser. Trunkering kan ikke sættes i starten af et ord.

Trunkering på ord

Søger du fx på ”dom*”, vil søgemaskinen fremsøge sager der indeholder ”dom” samt ord, der indeholder ”dom”, “dommen”, “dommer” m.v.

Trunkering på bogstaver

Søgning på “?”: Kan bruges som enkelt bogstavs wildcard (trunkering). Søger du fx på “d?m” vil søgemaskinen finde både “dom” og “dem”.

Søgning med ”AND”, ”OR” eller ”NOT”

Søgning med boolske operatorer kan både indsnævre og udvide din søgning. Husk at boolske operatorer skal skrives med store bogstaver.

Søgning med ”AND”

Søger du fx på ”nedsættelse AND leje”, vil søgemaskinen vise dig søgeresultater, hvor begge ord forekommer i samme dokument eller i sagens metadata.

Søgning ”OR” eller ”|”

Søger du fx på ”mord OR ubåd eller ”mord | ubåd”, vil søgemaskinen vise alle søgeresultater, hvor enten ”mord”, eller ”ubåd” fremgår i dokumentet og samtidigt frasortere sager, hvor begge ord fremgår i dokumentet samtidigt.

Søgning med ”NOT”

Søger du fx på ”ubåd NOT skib”, vil søgemaskinen fremsøge sager som indeholder ”ubåd” og frasortere alle sager som udover ”skib”. Du kan dermed benytte NOT-operatoren lige foran et ord, hvis du ønsker at frasortere alle sager med det bestemte ord.