06-01-2022

Domsdatabasen

Domsdatabasen er åben

Danmarks Domstole har offentliggjort en database med afgørelser fra domstolene. Og du kan se med nu.

Danmarks Domstole har åbnet Domsdatabasen, hvor du kan søge og finde domme afsagt ved domstolene. Databasen er åben for alle og har været et ønske fra både politisk side og aktører med interesse i domme.

Ved lanceringen indeholder databasen en mindre mængde nyligt afsagte domme. Indholdet i databasen vil gradvist blive udvidet med flere og flere domme efterhånden som nye domme bliver afsagt, integration til domstolenes it-systemer bliver forbedret og nye systemer til digitalisering af domstolenes afgørelser bliver implementeret.

Et stort ønske går i opfyldelse

Det er en tilfreds direktør for Domstolsstyrelsen, som kan byde velkommen til den nye domsdatabase:

”Vi er rigtig glade for, at vi nu kan præsentere Domsdatabasen for omverden. Domsdatabasen har i mange år været et stort ønske for de advokater, forskere, studerende, journalister, offentlige myndigheder med flere som til dagligt arbejder professionelt med vores retssystem. Offentlighed i retsplejen er et grundlæggende princip i vores retssamfund. Det er en central del af vores demokrati, at der er åbenhed om, hvad der sker i retssalen, og at vi kan diskutere med hinanden, om det går rigtigt for sig. Med Domsdatabasen tager vi endnu et vigtigt skridt i den retning,” siger Kristian Hertz, direktør for Domstolsstyrelsen.

Udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen Merethe Eckhardt har det overordnede forretningsmæssige ansvar for Domsdatabasen.

”Domsdatabasen er for alle, der interesserer sig for retspraksis og vil følge med i domstolenes afgørelser. I Domsdatabasen kan du finde selve afgørelsen i en sag. Du kan få de grundlæggende sagsoplysninger, og ved udvalgte afgørelser kan du læse et domsresumé. Her i starten vil Domsdatabasen indeholde en mindre mængde udvalgte domme, og jeg ser frem til, at vi nu kan gå i gang med at udbygge databasen med flere og flere domme fra retterne,” siger Merethe Eckhardt, udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen som fortsætter: ”For kommercielle er der mulighed for at få adgang til at trække alle afgørelser om konkrete emner og derved grundlaget for at udvikle forædlede produkter til bestemte faggrupper og tilbyde dem kommercielt. Den mulighed bliver naturligvis mere attraktiv over tid i takt med, at der kommer flere domme i Domsdatabasen”.

En ekstern referencegruppe med repræsentanter for de mange professionelle interessenter har fulgt udviklingen af databasen fra sidelinjen og givet input til projektet. Referencegruppen har bl.a. omfattet repræsentanter for advokater, forskere, journalister samt andre leverandører af doms- og retsinformation.

Du kan tilgå Domsdatabasen via forsiden på domstol.dk eller direkte her. Domsdatabasen

Fakta om Domsdatabasen

  • Domsdatabasens webportal åbner den 6. januar, hvor alle kan tilgå dommene i Domsdatabasen. Den bagvedliggende sagsbehandlerportal har været i brug siden november 2021.
  • Dommene i Domsdatabasen vil blive pseudonymiserede. Pseudonymiseringen omfatter i udgangspunktet alle personnavne, dog vil fx navne på advokater og dommere i de overordnede retter være synlige. Herudover pseudonymiseres indirekte personhenførbare oplysninger.
  • Adgang til afgørelser i Domsdatabasen vil være offentlig og afgiftsfrit. I dag koster det 150 kr. at få udskrift af en dom.
  • Højesterets og Sø- og Handelsrettens egne afgørelsesdatabaser vil fortsætte uændret, også efter lanceringen af Domsdatabasen.